Regelingen

Activiteiten

Marketingregeling

De Marketingregeling voor cofinanciering van internationaal potentievolle groepen of performers voor internationale marketingactiviteiten.

Showcase Support

Financiele ondersteuning voor deelname van internationaal potentievolle groepen of performers aan internationale showcase evenementen, festivals en beurzen.

Dance HipHop R&B Depot

Stimuleringsregeling ter bevordering van jong dance, hiphop en r&b talent en het creatieve ecosysteem daaromheen

Structurele Meerjarige Regeling

Dit programma biedt Nederlandse artiesten met internationale ambities en een bewezen internationale status de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland.

Bezoekersregeling

De Bezoekersregeling kan worden gezien als een omgekeerde handelsmissie. Dutch Music Export draagt bij in de reis en verbijfkosten van buitenlandse muziekprofessionals die worden uitgenodigd naar Nederland te komen.

Snelloket FPK 

Nederlandse groepen of performers, die voorstellingen of concerten geven in het buitenland, kunnen een reiskostensubsidie aanvragen bij het Snelloket van het Fonds PodiumKunsten. Deze regeling is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure.

Starters International Business

De SIB-regeling voor Starters International Business. Deze regeling werkt met speciale vouchers voor onder meer de individuele coaching van ondernemers.