top of page

Wat doet Dutch Music Export?

Ontdek waar wij ons mee bezig houden.

Algemeen

Dutch Music Export is een initiatief van Fonds Podiumkunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie en heeft tot doel het aantoonbaar en meetbaar structureel versterken van de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector.

Dutch Music Export staat voor een structurele aanpak, in de vorm van een brede laag van duurzaam internationaal actieve en succesvolle artiesten, groepen, DJ’s en producers met een keur van kwalitatief hoogstaande pop-, dance-, alternative-, HipHop/R&B- en rockgenres op zowel mainstream- als nicheterrein. Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisseling en duurzame samenwerking.

Het versterken van de internationale positie van de Nederlandse popmuziek in de wereldwijde muzieksector kan zich in die zin uiten in marktvergroting, vergroting van de professionaliteit, meer omzet en een hogere kwaliteit in belangrijke focus-markten.

Activiteiten

De activiteiten van Dutch Music Export bestaan uit: ​

 • Voorlichting en educatie voor Nederlandse artiesten, muziekprofessionals en muziekbedrijven.

 • Een marketingregeling waarin budgetten worden verstrekt voor marketing bij internationale releases.

 • Een ‘Structurele Meerjarige Regeling’ ter ondersteuning van internationaal Nederlandse artiesten. Later in dit jaar volgt hierover meer informatie;

 • Intervisiesessies waarin de participerende acts en hun zaakwaarnemers, onderling kennis en ervaring uitwisselen en partijen elkaar adviseren en steunen;

 • Een doorlopende nauwe samenwerking tussen Dutch Music Export en het Nederlandse postennetwerk met betrekking tot de uitwisseling van internationale kennis en netwerk;

 • Collectieve promotie in de vorm van Dutch Music Export-campagnes op toonaangevende internationale muziekconventies en showcase festivals;

 • Collectieve promotie middels het inzetten van de Bezoekersregeling waarbij buitenlandse professionals worden uitgenodigd om kennis, kunde en netwerk te delen tijdens NL-showcase festivals en kennissessies;

 • Het realiseren van een dancedepot waarbij financiële blokkades worden weggenomen om creatieve internationale samenwerkingen mogelijk te maken voor een doorstroming van nieuw jong dancetalent. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle aankomende activiteiten. 

Waarborgen Integriteit

CODE CULTURAL GOVERNANCE, FAIR PRACTICE EN CULTURELE DIVERSITEIT
 

Dutch Music Export realiseert haar missie en doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze en waarborgt de bestuurlijke en artistieke integriteit. Dutch Music Export past hierbij zowel de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code als de Code Culturele Diversiteit toe en draagt actief bij aan de sociale dialoog over eerlijke beloning en behandeling in de muzieksector.
 

Dutch Music Export streeft ernaar om door haar werk culturele diversiteit en toegang tot de markt te promoten, ongeacht de grootte, afkomst of het type muziek en zal initiatieven daartoe ondersteunen binnen de muzieksector, de bredere culturele sector en daarbuiten. 

 

Dutch Music Export zal deze uitgangspunten tevens nastreven met samenwerkende partijen. 

 

Om deze visie te ondersteunen en verandering te bewerkstelligen geeft Dutch Music Export de navolgende initiatieven speciale aandacht :

 

 • Het in kaart brengen van voorbeelden van ‘best practices’ en deze delen, of het nu gaat om lokale campagnes, of andere projecten die diversiteit en inclusie bevorderen.

 • Het implementeren van steekhoudende programma’s van maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen om ervoor te zorgen dat Dutch Music Export en de stakeholders structurele belemmeringen overwinnen en diversifiëren, dit om structurele verandering op lange termijn te bewerkstelligen.

 • Het produceren van richtlijnen voor deelnemers aan Dutch Music Export-programma’s met betrekking tot het elimineren van vooringenomenheid en het bewust kiezen voor samenwerking met externe wereldwijde partijen bij de promotie van artiesten.

 • Het verwijzen naar gelijkheid en diversiteit bij de eigen vacatures, alsmede met betrekking tot de betaling van stagiaires.

 • Het Ondersteunen van relevante initiatieven in de muzieksector om de kracht van muziek en cultuur te gebruiken als katalysator voor sociale verandering.

 • Het informeren van de stakeholders met betrekking tot (EU-) financiering voor diversiteitsprojecten en bieden van ondersteuning bij het aanvragen van financiering voor relevante projecten die gelijkheid, diversiteit en inclusie bevorderen.

 • Met betrekking een duurzame aanpak van de activiteiten zal Dutch Music Export zich telkens bewust zijn van de gevolgen voor het klimaat.

 • Dutch Music Export hanteert de stelregel dat reisbestemming op minder dan 600 km afstand van Nederland worden uitgevoerd per trein of auto, waarbij geen gebruik zal worden gemaakt van vliegverkeer.

 • Dutch Music Export zal in samenspraak met betrokken artiesten en muziekprofessionals zoeken naar reële mogelijkheden om de uitstoot van CO2 door veelvuldig internationaal vliegverkeer zoveel mogelijk te compenseren door het ondersteunen van (internationale) goede doelen projecten ter bevordering van het klimaat.

 

De raad van toezicht ziet toe op de bovenstaande doelstellingen en activiteiten.

bottom of page