top of page

Showcase Support

Algemeen

Wanneer een Nederlandse artiest is uitgenodigd om op een internationaal muziekindustrie evenement op te treden, kan deze aanspraak  doen op een bescheiden tegemoetkoming in de kosten voor reis-, verblijf- en eventuele visa-kosten. Deze kosten worden vergoed tegen maximaal 50% van de gemaakte kosten met telkens een verschillend maximum per showcase evenement.

Om aanspraak te maken op de vergoeding dient de artiest voorafgaand aan het evenement het aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag dient een plan te worden geüpload, dat blijkt geeft van voldoende visie en realiteitszin, een functioneel niveau van netwerken en de mogelijkheid tot internationaal professioneel opereren. 

Criteria

Het evenement waar de artiest optreedt dient specifiek gericht te zijn op internationale muziekprofessionals. Je kunt de regeling dus niet aanvragen voor een optreden op een regulier festival. 

​De gestelde plannen voor deelname aan showcase support dienen uitdrukkelijk als ‘reality-check’ voor de activiteiten. Bij de plannen zal in ieder geval worden gelet op zaken als:

  • De (Nederlandse) nationaliteit van de artiest en voldoende mate van Nederlands copyright;

  • Een voldoende professionele organisatie en boekhouding om afdoende professionele inhoudelijke evaluaties en afrekeningen te presenteren;

  • Een voldoende aantoonbare professionele status m.b.t. de Nederlandse activiteiten;

  • Een voldoende professioneel team bestaande uit internationaal en lokaal (financieel) betrokken partners en voldoende professioneel audio-, video- en promotioneel product;

  • Aantoonbare voorbereiding en investering op basis van een internationale lange termijn visie, aanpak en tijdsplanning voor het beoogde doelland waarbij activiteiten deels al zijn vastgelegd;

  • Eventuele aantoonbare internationale interesses vanuit het doelland.

Aanvraagprocedure

Naast het invullen van het aanvraagformulier dienen er bij de aanvraag 2 bijlagen te worden geüpload:

  1. Showcase strategie document (download opzet hier

  2. Lijst met shows 

 

De lijst van shows dient terug te gaan tot 2 jaar voorafgaand aan het moment van aanvragen. 

Deze regeling is uitdrukkelijk niet bestemd voor het aanvragen van tour support of de marketing van buitenlandse tournees. Voor toursupport kun je terecht bij het Snelloket van het Fonds Podiumkunsten.

Afrekening toegekende regeling

Voor de afrekening dient het standaard kostenoverzicht formulier worden ingevuld. Let op: de afrekening dient te worden ingeleverd als 1 pdf-bestand. Het ingevulde kostenoverzicht is daarvan het voorblad, waarbij vervolgens alle bijbehorende bonnen en facturen in dezelfde volgorde zoals aangegeven in het kostenoverzicht zijn samengevoegd als 1 pdf-bestand. Wanneer dit niet het geval is, kan de afrekening niet worden voldaan.

Download hier het benodigde kostenoverzicht formulier.

Criteria
Algemeen
Aanvraagprocedure
Afronding
bottom of page