top of page
Audience at a Concert

  Showcase Support  

Over de Showcase Support

Wanneer een Nederlandse artiest is uitgenodigd om op een internationaal muziekindustrie evenement op te treden, kan deze aanspraak  doen op een bescheiden tegemoetkoming in de kosten voor reis-, verblijf- en eventuele visa-kosten. Deze kosten worden vergoed tegen maximaal 50% van de gemaakte kosten met telkens een verschillend maximum per showcase evenement.

Om aanspraak te maken op de vergoeding dient de artiest voorafgaand aan het evenement het aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag dient een plan te worden geüpload, dat blijkt geeft van voldoende visie en realiteitszin, een functioneel niveau van netwerken en de mogelijkheid tot internationaal professioneel opereren. 

Criteria 

Aanvraagprocedure

Afronding toegekende regeling

bottom of page