top of page
Recording Studio

  Dance HipHop R&B Depot  

Over het Dance Hiphop R&B Depot

De sterke positie van de Nederlandse dance scene staat wereldwijd onder druk en de concurrentie uit het buitenland neemt hand-over-hand toe. Daarnaast maken hiphop en R&B een opmars door en liggen er steeds meer mogelijkheden voor artiesten in deze genres buiten onze landsgrenzen. Om te voorkomen dat kansen blijven liggen, creatieve ecosysteem en de voedingsbodem van jong talent uitgeput raakt, realiseert Dutch Music Export het Dance Hiphop R&B Depot.

Om de positie van de Nederlandse dance, hiphop en R&B te stimuleren, wil Dutch Music Export de komende twee jaar extra inzetten op jong talent. Door het wegnemen van financiële blokkades en het creëren van creatieve, internationale samenwerking, kan een nieuwe doorstroming van talent op gang worden gebracht. Dit ‘bandwagoneffect’ krijgt een incubatietijd van twee jaar waarin talenten gedurende een bepaalde periode creatief en zakelijk ondersteund worden door Dutch Music Export bij het aanjagen van hun internationale carrière.

Criteria 

Waar kan deze subsidie voor worden ingezet?

Aanvraagprocedure

Afronding toegekende regeling

bottom of page