Dance HipHop R&B Depot

Algemeen

De sterke positie van de Nederlandse dance scene staat wereldwijd onder druk en de concurrentie uit het buitenland neemt hand-over-hand toe. Daarnaast maken hiphop en R&B een opmars door en liggen er steeds meer mogelijkheden voor artiesten in deze genres buiten onze landsgrenzen. Om te voorkomen dat kansen blijven liggen, creatieve ecosysteem en de voedingsbodem van jong talent uitgeput raakt, realiseert Dutch Music Export het Dance Hiphop R&B Depot.

Om de positie van de Nederlandse dance, hiphop en R&B te stimuleren, wil Dutch Music Export de komende twee jaar extra inzetten op jong talent. Door het wegnemen van financiële blokkades en het creëren van creatieve, internationale samenwerking, kan een nieuwe doorstroming van talent op gang worden gebracht. Dit ‘bandwagoneffect’ krijgt een incubatietijd van twee jaar waarin talenten gedurende een bepaalde periode creatief en zakelijk ondersteund worden door Dutch Music Export bij het aanjagen van hun internationale carrière.

Beoordelingscriteria

​Het depot is bedoeld voor Nederlandse artiesten die artistiek-inhoudelijk actief zijn binnen de internationale dance, hiphop en R&B scene. Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.

  • De artiest, eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging, is in staat tot met maken van reële en marktgerichte plannen en beschikt over voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren.

  • Er is een bewezen internationale vraag naar de act.

  • Er is sprake van maandelijkse streaming inkomsten behaald in het buitenland.

  • Er is sprake van Nederlands copyright;

 

Genre-experts binnen Dutch Music Export selecteren de aanmeldingen.

Waar kan deze subsidie voor worden ingezet?

Voor het bereiken van optimale effectiviteit wordt gekozen voor een meer holistische aanpak die de artiest autonomie geeft de carrièrestappen naar eigen inzicht te stimuleren waarbij kosten voor internationale promotie, alsmede beperkte bijdragen in reis-, verblijf- en visakosten in aanmerking komen voor de regeling. Kosten in verband met de aanschaf van apparatuur en productiekosten voor opnames van audioproducties, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Per artiest zijn bedragen beschikbaar tot maximaal 2.500 Euro per aanvraag.

Aanvraag procedure

Naast het invullen van het aanvraagformulier dienen er bij de aanvraag twee bijlagen te worden geüpload:

  1. Plan (download opzet hier)

  2. Begroting

DME realiseert haar missie en doelstellingen op een zoveel mogelijk duurzaam verantwoorde wijze. Om hierbij de daad bij het woord te voegen, krijgen artiesten als onderdeel van de regeling tevens een verkorte professionele training aangeboden over de impact van internationaal opereren met betrekking tot duurzaamheid en gelijkwaardigheid.

Aanvragers krijgen binnen vier weken uitsluitsel. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Afrekenen regeling

Voor de afrekening dienen er 2 documenten te worden aangeleverd.

1. Inhoudelijk evaluatie verslag:

  • Bondige evaluatie van activiteiten en proces

  • Feitelijke resultaten: streaming cijfers, media-aandacht, shows etc.

  • Hoe nu verder?

2. Afrekening: overzicht van alle facturen en kosten.

Vul het afreken-formulier in. Let op: het afreken-formulier dient te worden ingeleverd als 1 pdf-bestand. Het ingevulde afreken-formulier is daarvan het voorblad, waarbij vervolgens alle bijbehorende bonnen en facturen in dezelfde volgorde zoals aangegeven in het kostenoverzicht zijn bijgevoegd tot 1 pdf-bestand. Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag niet worden afgerond.

Download hier het benodigde kostenoverzicht bestand.