Marketing Regeling

Algemeen

Bij internationale release-campagnes schiet vaak marketingbudget te kort. De marketingbudgetten vanuit de internationale labels zijn vaak beperkt, en steeds vaker releasen artiesten zelf hun muziek op een independent manier. Dit betekent dat de kosten voor marketing en PR steeds meer bij de artiest en het management zelf komt te liggen. Daar is geld voor nodig. Juist voor deze reden is in 2017 de marketingregeling in het leven geroepen. De subsidie berust op het zogenaamde matching principe waarbij 50% van het marketingbudget wordt gedragen door de artiest, het management en de (internationale) partners. De andere 50% wordt verstrekt vanuit de marketingsubsidie. Het minimaal aan te vragen bedrag voor deze regeling bedraagt 5.000 euro, tot een maximum van 20.000 Euro. Slechts een aanvraag per jaar per artiest is toegestaan, en kan enkel worden gedaan voor de release van een album, EP en of meerdere singles.

Men kan een aanvraag doen voorafgaand aan de start van de campagne, nog voordat de activiteiten en uitgaven voor de campagne zijn gestart. De marketingregeling is dus niet met terugwerkende kracht aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de artiest in ieder geval aan de navolgende eisen te voldoen:

Criteria 

 • Een reëel en marktconform plan;

 • Een bewezen internationale vraag naar de act;

  • Minstens 25% van (maandelijkse) streams moeten in het buitenland worden behaald

  • Land(en) van aanvraag moet(en) minstens in de top 10 van meest gestreamde landen voorkomen

 • Een voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren;

 • De Nederlandse nationaliteit van de artiest met voldoende Nederlands copyright;

 • Een functioneel netwerk in het land van export, rekening houdend met de volgende actoren:

  • een boeker of agent;

  • een platenlabel of distributeur;

  • een PR- of marketing-agency

  • een muziekuitgever of sync agent;

Data assets

Bij toekenning van een marketingregeling gaat de aanvrager akkoord met de monitoring van data door Dutch Music Export. De aanvrager dient hiervoor gegevens aan te leveren rondom live-shows en syncs. Dutch Music Export verzamelt zelf de benodigde data rondom streaming cijfers en social media volgers. Dutch Music Export zal na afloop van de campagne de benodigde data rondom live-shows en syncs bij de aanvrager opvragen. 

Afronding toegekende regeling

Voor de eindevaluatie en afrekening dienen er 3 documenten te worden aangeleverd.

 

1. Inhoudelijk evaluatie verslag:

 • Evaluatie van werkzaamheden: hebben alle geplande activiteiten van de campagne tot uitvoering kunnen komen?

 • Heeft de campagne geleid tot het behalen van de doelen? Waarom wel/niet?

 • Feitelijke resultaten; breakdown van: streaming cijfers, fysieke verkoop, media-aandacht, shows.

 • Hoe nu verder?

2. Overzicht begrote kosten tegenover de werkelijk gemaakte kosten:

Voeg in de begroting die je bij de aanvraag hebt ingeleverd een extra rij cellen toe naast de rij met de begrootte bedragen per activiteit. Zet in deze rij de uiteindelijke uitgaven die zijn gedaan voor de betreffende activiteit, zodat de begrote kosten en gerealiseerde kosten overzichtelijk naast elkaar staan.

 

3. Afrekening: overzicht van alle facturen en kosten.

Vul vervolgens het afrekening formulier in. Let op: het afrekenformulier dient te worden ingeleverd als 1 pdf-bestand. Het ingevulde kostenoverzicht hieronder is daarvan het voorblad, waarbij vervolgens alle bijbehorende bonnen en facturen in dezelfde volgorde zoals aangegeven in het kostenoverzicht zijn bijgevoegd tot 1 pdf-bestand. Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag niet worden afgerond.

Download hier het benodigde kostenoverzicht bestand.

Aanvraagprocedure

Naast het invullen van het aanvraagformulier dienen er bij de aanvraag 3 bijlagen te worden geüpload:

 1. Campagne plan (download opzet hier)

 2. Begroting

 3. Ingevuld doelstellingen formulier (download formulier hier)

In de begroting mogen alleen marketingkosten opgevoerd worden. Hierdoor vervallen kosten zoals reis- en verblijf en fee’s voor artiesten en crew. Ook mogen er geen 'product gerelateerde kosten’ worden opgenomen (opnamekosten, mix-kosten, mastering, artwork, website etc.). Deze regeling is uitdrukkelijk ook niet bestemd voor het aanvragen van tour support of de marketing van buitenlandse tournees. Voor toursupport kun je terecht bij het Snelloket van het Fonds Podiumkunsten.

50% van het subsidiebedrag wordt betaald als een voorschot bij honorering van de aanvraag. Betaling van de tweede 50% van de subsidie zal plaatsvinden na goedkeuring van de eindafrekening en het overleggen van een gedegen analyse met betrekking tot de behaalde resultaten. 

Bij de toekenning van de regeling wordt rekening gehouden met de keuze voor de focus-landen van het Nederlandse exportbeleid. Voor wat betreft de streaming cijfers wordt naast de eerdergenoemde percentages tevens rekening gehouden met het aantal absolute (maandelijkse) streams.

Aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.​​