top of page
On the Turntable

Regelingen

Onderstaande vind je alle regelingen binnen Dutch Music Export.

Heb je vragen over één van de regelingen? Neem contact met ons op.

Marketing Regeling

De Marketing Regeling voor cofinanciering van internationaal potentievolle groepen of performers voor internationale marketingactiviteiten.

and more...

Showcase Support

Financiele ondersteuning voor deelname van internationaal potentievolle groepen of performers aan internationale showcase evenementen, festivals en beurzen.

and more...

Dance HipHop R&B Depot

Stimuleringsregeling ter bevordering van jong dance, hiphop en r&b talent en het creatieve ecosysteem daaromheen

and more...

Structurele Meerjarige Regeling

Dit programma biedt Nederlandse artiesten met internationale ambities en een bewezen internationale status de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland.

and more...

Bezoekersregeling

De Bezoekersregeling kan worden gezien als een omgekeerde handelsmissie. Dutch Music Export draagt bij in de reis en verblijf kosten van buitenlandse muziekprofessionals die worden uitgenodigd naar Nederland te komen.

Passport

Snelloket FPK

Nederlandse groepen of performers, die voorstellingen of concerten geven in het buitenland, kunnen een reiskostensubsidie aanvragen bij het Snelloket van het Fonds PodiumKunsten. Deze regeling is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure.

Above the Clouds

Starters International Business

De SIB-regeling voor Starters International Business. Deze regeling werkt met speciale vouchers voor onder meer de individuele coaching van ondernemers.

Interesting Buildings
bottom of page